Göm menyn

FRAMLÄGGNING AV EXAMENSARBETE VID ITN

Avraz Hirori, MT
Implementation of the Data Visualization Technique Parallel Sets for Presentation of Multidimensional Categorical Data
Tid: 2017-09-25 kl. 9:00
Lokal: K22, Kåkenhus
Opponenter: Gustav Hallström och Tobias Erlandsson
Examinator: Matt Cooper
Nivå: A
Framläggningsspråk: Engelska

 

Emma Forsling Parborg, MT
Att ersätta fjärrkontrollen med vanliga smart-phones genom utvärdering av interaktionstekniker för navigation i tv-tjänster
Tid: 2017-10-05 kl. 14:15
Lokal: TP31, entréplan Täppan
Opponent: Tim Brodin
Examinator: Camilla Forsell
Nivå: A
Framläggningsspråk: Svenska

 

 


Sidansvarig: marie-louise.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Sep 21 11:19:40 CEST 2017