Göm menyn

Välkommen till kursen i informationsdesign 2016

För Grafisk Design och Kommunikation, samt Design och Produktutveckling.

I kursen kommer ni att tillämpa kunskaper i grafisk deisgn samt interaktionsdesign och fördjupa er i hur de kan användas för informationsdesign i tryckta och virtuella media. Kursen fördjupar kunskaper i grafisk informationsdesign för tryckt media och för datorbaserad interaktiv visualisering av data. Kursen bygger på samt repeterar/introducerar grundläggande grafisk design. 

I kursen kommer ni att genomföra två projekt i grupp, samt en individuell uppgift. Projekten genomförs i grupper om cirka fyra personer. Det första projektet handlar om informationsdesign för visuella förklaringar, för att instruera, tillämpat på tryckta medier. Det andra projektet fördjupar era kunskaper i informationsdesign genom att utforska och tillämpa datorstödd informationsvisualisering.  Det tredje och individuella projektet fördjupar era kunskaper i designkritik.

Se sidan för schema  för översikt över kursens olika moment.
För att kunna anmäla er till laborationen och till lektionerna måste ni logga in. För att kunna logga in måste ni (i vissa fall) först anmäla er till kursen genom hemsidan under rubriken Kursanmälan i menyn. Kurssidorna fungerar inte alltid med webbläsaren Safari.

Du hittar mer information om lärare, kurslitteratur, examination, kompletteringar, på sidan för kursinformation.

Aktuell information

Senast uppdaterad 15 september 2017

  • Handledning för projekt 2 flyttad från 22 sept till 20 sept (se schemaservern),
  • Kursstart HT2017 måndag den 28 augusti, 8-10 i extern lokal: Modemet, Pronova. Välkommen! 


Sidansvarig: jonas.lundberg@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Sep 15 09:07:42 CEST 2017