Göm menyn

Eva Insulander - Design för lärande på museum: att ställa ut 4 1/2 miljarder år

Talare: PhD Eva Insulander, Universitetslektor, Avdelningen för pedagogik, Mälardalens Högskola
Tid: Fri 27/2, kl 14:00 - 15:00
Plats: VR-arenan

Abstract

I mars 2015 öppnar en ombyggd och moderniserad utställning om evolution på Naturhistoriska riksmuseet. Under designprocessen har forskare och utställare arbetat tillsammans kring några frågeställningar som formulerats av NRM i relation till utställningen. Ett multimodalt och designorienterat perspektiv på lärande har introducerats som redskap för reflektion under de gemensamma workshops och möten som genomförts under två års tid. Dokumentationen från dessa möten ligger till grund för en pågående undersökning av designprocessen, där ett särskilt fokus riktas mot vad, som vid olika tidpunkter, gestaltas och erkänns som viktig kunskap. Det är en undersökning av det komplexa växelspel av urval, tolkningar, representationer och handlingar som skapar utgångspunkter för hur ett kunskapsområde realiseras i en specifik lärmiljö.


Fri Feb 27 12:50:00 CET 2015
Sidansvarig: gunnar.host@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Feb 19 12:54:25 CET 2015