Göm menyn

Visuellt Lärande och Kommunikation

Inom området Visuellt Lärande och Kommunikation (VLC) bedrivs didaktisk forskning och forskarutbildning inom ämnet Naturvetenskapernas och Ingenjörsvetenskapernas didaktik. Forskningen är inriktad mot att studera hur vi, med hjälp av representationer av olika slag, kan hjälpas att förstå naturvetenskapliga förklaringar av processer som annars är svåra att föreställa sig. Speciellt intresserar vi oss för digital visualisering av som animationer, simuleringar och interaktiva applikationer, men även användning av andra typer av representationer (som illustrationer eller fysiska modeller) undersöks. En annan utgångspunkt är att undersöka hur elevgenererade representationer (teckningar, animationer etc.) kan användas för att tolka elevers förståelse och som lärandeverktyg.

Forskargruppen finns på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) Campus Norrköping - Kopparhammaren.

Den svenska versionen av hemsidan är under uppbyggnad. Mer information om verksamheten finns på den engelska versionen:

Visual Learning and Communication

Forskning

Gruppen studerar kognitiva, språkliga och designanknutna aspekter av kreativt lärande och lärande med flera sinnen (multimodalt lärande). Våra målgrupper sträcker sig från förskolan till högskolan och inkluderar även informellt lärande. Det innehållsliga fokuset är framförallt visualisering av ”osynliga” begrepp inom bl.a. livsvetenskaper.

Forskningen stöds av Vetenskapsrådet och Wallenbergsstiftelserna och sker i tät samverkan med specialister inom naturvetenskapliga discipliner, medietekniker, mediaforskare, psykologer, lingvister och med Norrköpings visualiseringscetnter C. Projekten karaktäriseras av ett rikt nationellt och internationellt samarbete.

Forskarutbildning

Den Nationella Forskarskolan för Naturvetenskapernas- matematikens- och teknikens didaktik är ett uppdrag som under 12 år finansierats av sökbara statsmedel (via Vetenskapsrådet). Konrad Schönborn är koordinator och Lena Tibell vetenskaplig ledare för denna forskarskola.

FontD

Utveckling och uppdragsverksamhet

I ett antal utvecklingsprojekt utvecklas och utvärderas digitala visuella hjälpmedel för undervisning i skolan. Vidareutbildning av lärare ingår även i dessa projekt. Dessa projekt drivs i samarbete med IVA, NTA, KVA, Umeå universitet, Umevatoriet och Norrköpings visualiseringscenter C.

Ett annat uppdrag innebär att för Skolverkets räkning bevaka NV-didaktisk forskning och presentera det på Skolverkets hemsida för lärare och andra aktiva i skolan.

Skolverkets forskningsbevakning NV-didaktisk forskning

Aktuellt på MIT

Relaterat

FontD logo

 

 

TekNaD logo


Sidansvarig: gunnar.host@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jun 01 10:17:48 CEST 2015