Göm menyn

FRAMLÄGGNING AV EXAMENSARBETE VID ITN

Johan Kempe och John Ryman Skoog, SL
Bygglogistikslösningar för ett exploateringsprojekt - En studie om samordningsproblem vid projekt med ett flertal byggherrar
Tid: 2019-12-13 kl. 13:15
Lokal: TP40, plan 4 Täppan
Opponent: Matilda Rahm
Examinator: Martin Rudberg
Nivå: G
Framläggningsspråk: Svenska

 

Sovanny Huy Nikkilä och Axel Kollberg, MT
Today’s Space Weather in the Planetarium
Tid: 2019-12-17 kl.13:00
Lokal: Domen i Visualiseringscenter
Opponenter: Agnes Heppich och Rebecca Akkila
Examinator: Anders Ynnerman
Nivå: A
Framläggningsspråk: Svenska

 


Sidansvarig: marie-louise.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-10