Göm menyn

FRAMLÄGGNING AV EXAMENSARBETE VID ITN

Lucas Vesterlund Wålberg, GDK
Locka kunder till fysisk butik genom digitala hjälpmedel
Tid: 2019-08-21 kl. 15:15
Lokal: KO121
Opponent: Joel Hellberg
Examinator: Camilla Forsell
Framläggningsspråk: Svenska
Nivå: G

 

Michaela Rabenius, MT
Djupinlärningsbaserat Lungtriage för Effektivisering av Radiologers Arbetsflöde
Tid: 2019-08-30 kl. 10:00
Lokal: SPM41, Spetsen
Opponent: Johan Eliasson
Examinator: Daniel Nyström
Framläggningsspråk: Svenska
Nivå: A

 

Erik Engelfeldt och Maja Persson, KTS
Utvärdering av Rum-tids avtryck som mått för yteffektivitet
Tid: 2019-08-30 kl. 10:15
Lokal: TP40, plan 4 Täppan
Opponent: Hani Ghoreishi
Examinator: Johan Olstam
Framläggningsspråk: Svenska
Nivå: A

 

Annie Lantz, MT
Förklaring av Koncept inom Artificiell Intelligens med hjälp av Visualisering och Spelifiering - Med Inriktning mot Utställningsmiljö
Tid: 2019-08-30 kl 13:00
Lokal: TP43, plan 4 Täppan
Opponent: Sandra Pettersson
Examinator: Jonas Unger
Framläggningsspråk: Svenska
Nivå: A

 

Malin Wetterskog, MT
Förklaring av Koncept inom Artificiell Intelligens med hjälp av Visualisering och Spelifiering - Med Inriktning mot Utställningsmiljö
Tid: 2019-08-30 kl. 13:00
Lokal: TP43, plan 4 Täppan
Opponent: Sandra Pettersson
Examinator: Jonas Unger
Framläggningsspråk: Svenska
Nivå: A

 

Sandra Pettersson, MT
Data extraction of digitized old newspaper content to streamline the search process for users with a genealogy perspective
Tid: 2019-08-30 kl. 14:30
Lokal: TP43, plan 4 Täppan
Opponenter: Annie Lantz och Malin Wetterskog
Examinator: Camilla Forsell
Framläggningsspråk: Svenska
Nivå: A

 

 

 

 

 


Sidansvarig: marie-louise.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-16