Göm menyn

FRAMLÄGGNING AV EXAMENSARBETE VID ITN

Rasmus Nilsson Ebers, BI
Mätetal inom Virtuell Design och Konstruktion
Tid: 2019-11-28 kl. 13:00
Lokal: TP53, plan 5 Täppan
Opponenter: Herman Castillo och Pontus Icardi
Examinator: Dag Haugum
Nivå: G
Framläggningsspråk: Svenska

 


Sidansvarig: marie-louise.gustafsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-20