Göm menyn

C-research

Föreståndare: Patric Ljung

Norrköping Visualiseringscenter C är en gemensam satsning av Linköpings universitet, Norrköpings kommun samt Swedish ICT Interactive Insitute. C-research är en centrumbildning för koordination av forskning inom visualisering och för dess användande inom forskning och utbildning, både för vetenskaplig kommunikation och för publik spridning. C-research representerar Linköpings universitet i kontexten av Visualiseringscenter C och agerar som koordinator och gränssnitt mot övriga parter inom C samt mot dess externa kontakter.

The huvudsakliga uppdraget hos C-research är att koordinera aktiviteter mellan enheterna inom Visualiseringscenter C och Linköpings universitet. C-research utgör i sig själv också en enhet inom Visualiseringscenter C. Specifikt jobbar C-research med följande mål:

  • Kanalisera forskning och utveckling inom visualisering och dess tillämpningar inom vetenskaper vid Linköpings universitet till övriga partners inom Visualiseringscenter C, med ett huvudsakligt fokus på den publika utställningsarenan.
  • Katalysera en ökad användning av visualisering inom forskning och utbildning vid Linköpings universitet and tillhandahålla infrastruktur vid C för forskning och utbildning vid Linköpings universitet.
  • Delta i och genomföra forskning inom immersiv visualisering och visualisering i publika miljöer som utställningar och science centers.

Kontakta Patric Ljung om ni har intresse kring samarbete inom forskning och utbildning relaterad till visualisering. Vi arbetar både med industri och akademi.

Besök Norrköpings Visualiseringscenter C:s websida.


Sidansvarig: gunnar.host@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jan 26 11:09:08 CET 2017