Göm menyn

Algodoo – ett interaktivt hjälpmedel för lärande i naturvetenskap och teknik

Projekttid

2011-2014

Finansiering

Finansierat av Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Nyckelord

Algodoo, attityder, fysikdidaktik, interaktivitet, lärande, realtidssimulering

Sammanfattning

Detta är ett utvecklingsprojekt med skolsamverkan som fokuserar på att använda interaktiva miljöer och verktyg för undervisning i naturvetenskap och teknik i grundskolan och gymnasiet. Projektet är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Visualiseringscenter C i Norrköping, Umeå universitet och Umevatoriet.

Som en respons på ungdomars minskande intresse och kunskaper kring naturvetenskap och teknik fokuserar projektet på interaktiva miljöer som främjar ungdomars kreativitet, motivation och förmåga att skapa kunskap. I projektet används bland annat simuleringsverktyget Algodoo, som är ett resultat av forskning vid Umeå universitet. Med hjälp av Algodoo kan man med enkla medel simulera fysikaliska fenomen samt ställa upp, lösa och analysera olika problem.

Projektet erbjuder kompetensutveckling för lärare där deltagarna ges en genomgång av simuleringsverktyget, stöd och råd kring hur det kan användas i undervisning samt uppföljning och utvärdering. Projektet innefattar också utveckling av interaktiva lärandemiljöer för publik verksamhet i exempelvis science centers. Inom projektet kommer effekter på lärande och attityder kring naturvetenskap och teknik att undersökas.

Samverkande team

Madelene Bodin, Umeå universitet.
Lena Tibell, Linköpings universitet.
Annika Kjellson Lind, Umeå universitet och Umevatoriet.
Martin Servin, Umeå universitet.
Anna Öst, Norrköpings visualiseringscenter C.
Andreas Larsson, Norrköpings visualiseringscenter C.

Övrig information

Information på Umeå universitets hemsida

Algodoo's hemsida


Aktuellt på MIT

Relaterat

FontD logo

 

 

TekNaD logo


Sidansvarig: gunnar.host@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jun 01 10:17:48 CEST 2015