Göm menyn

Interna sidor för Medie- och Informationsteknik - MIT

Detta är interna sidor för anställda och studenter vid avdelningen för Medie- och Informationsteknik (MIT) vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet.

FÖR MEDARBETARE

För att komma in på MIT:s interna sidor, logga in med ditt LiU-id:

MIT internt

 

FÖR STUDENTER

Du som är student hittar information här:

LISAM

Kurssidor på MIT:s interna sidor

LiU-student

 

FORSKARUTBILDNING

Forskarutbildning

 

För kontaktinformation och information om vår forskning

 Licentiatseminarium i Naturvetenskapernas och Ingenjörsvetenskapernas Didaktik

Den 5 mars kl. 13:15 försvarar Jörgen Stenlund sin avhandling i Naturvetenskapernas och Ingenjörsvetenskapernas Didaktik.

Avhandlingen behandlar hur elevers förståelse av evolution, med avseende på evolutionär tid, kan underlättas genom visualisering och har titeln;

”Travelling Through Time – Students Interpretation of Evolutionary Time in Dynamic Visualizations.

Avhandlingen kommer att inledas med en kort presentation på svenska

Plats: Domen, Visualiseringscentret, LiU Norrköping
Opponent: Professor Niklas Gericke, Karlstad universitet

Handledare: professor Lena Tibell.


Thu Feb 14 09:05:00 CET 2019Sidansvarig: gunnar.host@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Feb 14 09:23:49 CET 2019