TNM113 - Procedurell ljuddesign för användargränssnitt, VT2023

Nyheter

Datum för inlämning av projekt är onsdag 24 maj

Sorry, skit bakom spakarna här... men, nu ska det stå onsdag den 24 maj på alla ställen, och det är det korrekta datumet.

Opponentfördelning till projektredovisningen

Opponentfördelning till projektredovisningen finns på sidan med Grupp/opposition projektet.

Info om projektet

Nu finns info om projektet på sidan om projektet.

Laboration 4 och 5

Nu finns alla laborationer, förberedelser, uppgifter, och redovisningsanvisniongar upplagda.

Laboration 3

Finns nu komplett med förberedelse, uppgift, och redovisning.

Mer länkar under litteratur

Jag kommer löpande under kursen uppdatera sidan med Litteratur med länkar och tips på intressant och bra läsning.

Datum för redovisning av projekt

Nu finns datum för redovisning av projektet. Vi kommer vara i sal KO25, måndag den 29 maj, 13:15-17:00.

Föreläsningsslides

Föreläsningsslides till de tre första föreläsningarna finns nu uppe på sidan med Föreläsningar. Jag gör mitt bästa för att lägga ut slides innan föreläsningarna.