TNM107 - Vetenskaplig metod, HT2022

Examination

UPG1 - Inlämningsuppgifter (U,G) - 2 hp
UPG2 - Seminarier (U,G) - 4 hp

UPG1

Inom UPG1 ska två saker lämnas in: 1) Introduktion, och 2) Forskningsplan.

UPG2

Till seminarierna förväntas ni vara väl förberedda, ni ska ha läst/skrivit de texter som ska behandlas vid seminarietillfället, och ni ska bidra aktivt i frågorna som diskuteras vid seminariet.