TNM107 - Vetenskaplig metod, HT2022

Läsa och begrunda - den övergripande röda tråden

Till seminariet ska ni läsa en exjobbsrapport. Dessa hittar ni under Gruppindelning. Ni gör detta parvis, eller enskilt beroende på hur ni vill skriva forskningsplanen senare under kursen.

Fokus för seminariet är

Men, för att kunna bedömma dessa delar och hur de hänger ihop, framför allt om abstract är lite dåligt skriven, kan det krävas att ni skummar igenom hela rapporten.

Frågor som stöd till ert arbete

Följande frågor är till stöd för ert läs- och bedömningsarbete

Vid seminariet

Varje seminarie sker i kvartsklass. Allt förarbete till seminarierna sker parvis eller enskilt. Vid seminariet:

  1. först presentera slides med kort sammanfattning av innehållet (baserat på abstract, introduction, och conclusion) i examensarbetsrapporten,
  2. och därefter diskutera Abstract, Introduktion och Slutsats, hur dessa hänger ihop och hur den röda tråden dem emellan fungerar.
  3. Avslutningsvis finns tid för frågor och allmän diskussion.