TNM107 - Vetenskaplig metod, HT2022

Föreläsningsanteckningar

Här kommer föreläsningsanteckningar att successivt presenteras.

  1. Här finns slides från introföreläsningen med kursinfo, exjobbsinfo, och genomgången av ett exjobbsprojekt.
  2. Här finns slides från Camillas föreläsning om exjobbsadministration.
  3. Här finns slides från föreläsningen om vetenskaplig metod, kvantitativa och kvalitativa metoder kopplat till exjobb.
  4. Här finns slides från föreläsningen om struktur, metod, resultat, diskussion och slutsats kopplat till exjobb.
  5. Här finns slides från Tatianas pass.