TNM107 - Vetenskaplig metod, HT2022

Nyheter

Uppdaterad gruppindelning inför slutseminarierna

Gruppindelningen inför slutseminarierna är nu uppdaterad och det är tre grupper, a, b, och c.

Uppdaterad deadline för forskningsplanen

Deadline för forskningsplanen är fredag den 9 december klockan 12.00.

Schema för tisdag 22 november

Nu stämmer schema för seminarie 2 Introduktion på tisdag 22 november:

Då jag (Niklas) är på tjänsteresa i Tysklan kommer Katerina Vrotsou att hålla mina seminarier. Ni ska opponera på varandras introduktioner, se oppositionsfördelningen under Gruppindelning, och ni hittar en del tänkvärt på sidan med information om opposition.

Mall för rapport

På sidan med Länkar finns nu länk till mall för exjobbsrapport sammanställd av Ola Leifler vid IDA.

Deadline för seminarie 1, Introduktion

Deadline för seminarie 1, Introduktion, är måndag den 21 november, klockan 09:00. Ni ska skriva en introduktion till ett exjobb. Har ni en klar idé kör på den, har ni inte en exjobbsidé än kan ni välja en idé här eller så får ni hitta på ett exjobb.