TNM107 - Vetenskaplig metod, HT2022

Exjobbsidéer

Här följer ett antal exjobbsidéer som ni kan välja att arbeta med under metodkursen, och senare som exjobb också om ni vill. Självklart får ni också gärna komma på egna idéer att arbeta med (det rekommenderas faktiskt!). Den exjobbsidé ni arbetar med under metodkursen behöver ni å andra sidan inte fortsätta med efter avslutad kurs.

Här finns länkar till fler exjobb:
Interna exjobb vid MIT
Fler interna exjobb vid MIT
Fler interna exjobb vid MIT inom vetenskaplig visualisering
LiU careergate

Sonification of Running data on mobile devices

Visualization of data is now everywhere. All of our devices, from smartwatches to laptops, offer some form of visual representation and services to display one’s own data. We want runners to be provided with real-time feedback on their run while they run to allow for a better awareness of and control over their activities. Since the runner is unlikely to be able to continuously visually observe the feedback during the activity, we want to adopt sound to allow real-time feedback on the pattern of running activity. The project relies on the development of an application that will be able to use a mobile device and its sensors to track the runner and provide feedback through different audio channels. Sensors such as the accelerometer, GPS, the heart-rate sensor and/or the Pulse Ox sensor can be used and feedback channels such as volume, frequency, amplitude, or noise, as well as more sophisticated audio cues, will be investigated.
Kontakta niklas.ronnberg@liu.se för mer information.

The Immersive Dome

The dome theatre is a large scale immersive VR display that allows a group of people to be presented with real-time computer graphics, in our system even with stereo vision. This is a nice way of reaching out to a large audience; however, the dome display have other potential uses, for example as an immersive interactive environment. Imagine walking in a room where virtual 3D objects are rendered around you, floating in free space. For example, you can fill the surrounding space with strange birds flying around or put yourself in the middle of an erupting volcano. Using head tracking and compensations for the domed geometry of the projection surface, it is possible to turn the dome into a convincing immersive display.
The aim of this project is to implement view dependent rendering in the dome using geometry compensation. Head tracking will be calibrated and used for controlling the user's view. A prototype application will also be implemented for demonstration purposes.
Kontakta karljohan.lundin.palmerius@liu.se för mer information.

Simulation of needle insertion with haptics

Adding haptic feedback to computer interaction increases the senses of realism and presence while improving the proprioceptic motor-sensory interaction with the VR environment and so giving a better feeling for the body and body control. In certain applications, however, vision is poor or simply not available and it is in these cases haptics becomes an essential and primary means of exploration. For example, in needle insertion the tactile feedback from both the palpation of the back of the hand and the penetration of tissues are of utmost importance for the successful navigation towards an optimal needle location.
This project aims to explore the haptic technologies required for the successful simulation of needle insertion. Several algorithms are available for haptic feedback from palpation but no actual implementation that allows the interactive completion of the task. The student will apply available algorithms and possibly implement their own.
Kontakta karljohan.lundin.palmerius@liu.se för mer information.

2½D Touch Table Technology

Most, if not all, touch tables assume a 2D interaction and contact with the display surface for interaction. In this project, however, there is no such limitation - the interaction can be both traditional on-the-surface touching and also in the air close to the surface.
In this project you will build the touch table using a large TV and one or more depth cameras for hand tracking. You will implement and experiment with gestures and interaction, and implement a proof of concept application.
Kontakta karljohan.lundin.palmerius@liu.se för mer information.

Informationsvisualisering

Kan interaktiv visualisering hjälpa husägare att förstå framtida klimatförändringar, och genom detta anpassa sina hus för att vara bättre rustade inför framtiden.
Kontakta jimmy.johansson@liu.se för mer information.<

Informationsvisualisering

Kan stereoskopi underlätta förståelsen av komplexa data i 3D scatter plots?
Kontakta jimmy.johansson@liu.se för mer information.

Informationsvisualisering

Nuvarande system använder geovisualisering i 3D för att visa drönartrafik samt en separat visualisering av statistik från trafiken i form av grafer. I större scenarion kan det bli svårt att koppla problem identifierade genom den separata visualisering till den geografiska region som detta problem berör. Därför vill vi testa att integrera grafer i geovisualiseringen, i direkt anslutning till de separata regioner från vilka deras statistik hämtas. I uppdraget ingår också att undersöka hur graferna bör visas då deras respektive region hamnat utanför vyn på grund av inzoomning eller panorering.
Kontakta jimmy.johansson@liu.se för mer information.

Automatisk analys och igenkänning av impulsljud

Vad karaktäriserar olika impulsljud (som pistolskott, punktering på ett däck, fyrverkeripjäs)? Och, vilken metod beskriver dessa karaktärer bäst? Hur kan då machine learning-principer användas för att skapa en automatisk analys och igenkännande av impulsljud?
Kontakta niklas.ronnberg@liu.se för mer information.

Positionering av mikrofonljud i domen

Skulle en positionering av mikrofonljud i domen skapa en bättre upplevelse av presentationer i domen? Hur kan mikrofonens (mikrofonernas) position bestämmas? (exempelvis genom triangulering av FM-sändare, bluetooth triangulering, tidsdifferenser mellan mikrofonen och kontrollmikrofoner samt högtalare, optisk tracking). Samt hur positioneras sedan mikrofonens position rätt med hjälp av domens befintliga ljudsystem?
Kontakta niklas.ronnberg@liu.se för mer information.

Dynamiskt animerat spelbräde

Hur skapas ett dynamiskt spelbräde (för D&D, Pathfinder, etc) där en spelledare kan välja speltyp, miljö, scen, årstid, klockslag osv? Spelrutorna ska ha samma fysiska storlek, skärmupplösningen och skärmstorlek måste därför tas hänsyn till, hur löses detta? Spelbrädet ska vara anpassat för touchskärm och multiplattform, vilken motor är bäst lämpad för att lösa uppgiften?
Kontakta niklas.ronnberg@liu.se för mer information.