TNM107 - Vetenskaplig metod, HT2022

Läsa och begrunda - teoretisk ram, relaterat arbete, genomförande, resultat, diskussion, slutsats och vidare studier

Till seminariet ska ni läsa vidare i exjobbsrapporten och granska den mer på djupet. Dessa hittar ni under Gruppindelning. Ni gör detta parvis, eller enskilt.

Fokus för seminariet är

För att kunna bedömma dessa delar och hur de hänger ihop krävs att ni läser igenom hela rapporten.

Frågor som stöd till ert arbete

Följande frågor är till stöd för ert läs- och bedömningsarbete

Vid seminariet

Varje seminarie sker i kvartsklass. Allt förarbete till seminarierna sker parvis, eller enskilt. Vid seminariet:

  1. diskutera Teoretisk ram och Genomförande (enligt beskrivningen ovan), hur dessa hänger ihop, korrektheten i metodologiska val och hur den röda tråden dem emellan fungerar.
  2. diskutera Resultat, Diskussion och Slutsats (samt Vidare forskning) hur dessa hänger ihop, korrektheten i analysmetoder samt slutsatser och hur den röda tråden dem emellan fungerar.
  3. Avslutningsvis finns tid för frågor och allmän diskussion.