TNM107 - Vetenskaplig metod, HT2022

Kursinfo

Denna sida innehåller information om kursen TNM107 Vetenskaplig metod HT-2022. Kurshemsidan kommer att uppdateras kontinuerligt under kursens gång med aktuell information och material.

Kursplan

Kursplan innefattande kursmål och förkunskaper finns i Studiehandboken.

Kurslitteratur

Ingen specifik kursbok används i kursen. Istället kommer läsinformation, tidigare exjobbsrapporter, artiklar och länkar att göras tillgänglig under Material.

Organisation

Kursen är uppbyggd av föreläsningar och seminarier. Seminarierna har obligatorisk närvaro.

Föreläsningar

Föreläsningarna kommer att ta upp:

Seminarier

En del av seminarierna kommer att vara lässeminarier till vilka ni ska läsa ett antal exjobbsrapporter och vetenskapliga artiklar. Dessa texter diskuteras sedan vid seminariet. En del av seminarierna är skrivseminarier till vilka ni ska skriva en text. Denna text kommer sedan någon annan student gå igenom och opponera på. Seminarierna kommer att ta upp: