TNM107 - Vetenskaplig metod, HT2022

Länkar

Här finns länkar om admin kopplat exjobben.

Här finns länkar till resurser som kan vara lämpliga för exjobben.

Och, här finns resurser för rapportskrivandet.